Rodzina

ZARZĄD FIRMY

RODZINA

Agnieszka Antkowiak – żona Marcina. Zajmuje się sprawami księgowymi, kadrowymi i organizacyjnymi. Choć z wykształcenia jest pedagogiem, to świetnie czuje się w pracy w rodzinnej firmie.
e-mail: agnieszka.antkowiak@avi-bio.pl

Stanisława Antkowiak – żona Waleriana, mama Marcina. Zajmuje się sprawami organizacyjnymi i technologicznymi.

Walerian Antkowiak – mąż Stanisławy, tata Marcina. Na jego barkach spoczywa bieżące zarządzanie produkcją. Sprawnie kieruje logistyką. Bez jego wiedzy nie dzieje się nic w procesie technologicznym.

Marcin Antkowiak – jego działalność koncentruje się na rozwoju rynku. W praktyce, oznacza to, że wspólnie z naszymi kontrahentami wymienia opinie, słucha ich uwag po to, aby stada z naszej wylęgarni uzyskiwały równe, wysokie, powtarzalne wyniki produkcyjne.
e-mail: marcin.antkowiak@avi-bio.pl

Gabrysia i Jagna Antkowiak – jak widać zainteresowanie rodzinnym biznesem występuje już od najmłodszych lat.

Bruno Antkowiak – jest z nami od 6. listopada 2013 roku